Ε.Σ.Ε.Ε.

Κατάρτιση & Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Κλάδο των Μεταφορών και των Logistics

06/10/2019 - 08:00

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,