Εθνική Αρχή Έκδοσης Καρτών

Παρατάσεις, τέλος, για τις κάρτες ταχογράφου

Ανακλήθηκαν και έπαψαν από χθες (9/3/21) να ισχύουν οι παρατάσεις που είχαν δοθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης καρτών οδηγού λόγω

Φίλτρα