Ανακλήθηκαν και έπαψαν από χθες (9/3/21) να ισχύουν οι παρατάσεις που είχαν δοθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης καρτών οδηγού λόγω καθυστερήσεων στον διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας παραγωγής καρτών.

Έτσι, κατόπιν της αποκατάστασης της ομαλής παραγωγής καρτών ευφυούς ταχογράφου από την Εθνική Αρχή Έκδοσης Καρτών, ανακαλούνται οι προσωρινές οδηγίες που είχαν δοθεί και αφορούσαν σε παρατάσεις.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών, Ανδρέα Πολάκι, οι έλεγχοι ταχογράφου από τα αρμόδια όργανα πραγματοποιούνται κανονικά με πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014 όσον αφορά την χρήση κάρτας οδηγού.