εθνική Κοζάνης-Λάρισας

Φωτό: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας