Ετικέτα

Από 1ης Νοεμβρίου 2012 η ετικέτα στα ελαστικά

Από το μήνα αυτό, εφαρμόζεται ο κοινοτικός κανονισμός 1222/2009 που προβλέπει την ύπαρξη ετικέτας πάνω στα ελαστικά που παρήχθησαν μετά την 1η

Η ετικέτα στα ελαστικά - Τι προβλέπεται για τα Φορτηγά / Λεωφορεία

Υποχρεωτική στο εμπόριο από την 1η Νοεμβρίου Υποχρεωτικά από τον μήνα αυτό, Ιούλιος 2012, οι κατασκευαστές ελαστικών πρέπει να παράγουν τα προϊόντα

Φίλτρα