Τροχοί & TIR

Από 1ης Νοεμβρίου 2012 η ετικέτα στα ελαστικά

Από το μήνα αυτό, εφαρμόζεται ο κοινοτικός κανονισμός 1222/2009 που προβλέπει την ύπαρξη ετικέτας πάνω στα ελαστικά που παρήχθησαν μετά την 1η Ιουλίου 2012. στην ετικέτα αναφέρεται ο βαθμός πρόσφυσης (κράτημα) σε βρεγμένο οδόστρωμα, η συμβολή του ελαστικού στην κατανάλωση του καυσίμου και ο θόρυβος που εκπέμπει. Πλήρης ανάλυση δημοσιεύθηκε στο Τ.Τ. μηνός Ιουλίου τεύχος Νο 291. Βλέπε και σελίδα 65 του τεύχους Νοεμβρίου που κυκλοφορεί στα περίπτερα.
Πέμπτη 01/11/2012 - 12:37
Κοινοποίηση στα Social Media

Από το μήνα αυτό, εφαρμόζεται ο κοινοτικός κανονισμός 1222/2009 που προβλέπει την ύπαρξη ετικέτας πάνω στα ελαστικά που παρήχθησαν μετά την 1η Ιουλίου 2012. στην ετικέτα αναφέρεται ο βαθμός πρόσφυσης (κράτημα) σε βρεγμένο οδόστρωμα, η συμβολή του ελαστικού στην κατανάλωση του καυσίμου και ο θόρυβος που εκπέμπει. Πλήρης ανάλυση δημοσιεύθηκε στο Τ.Τ. μηνός Ιουλίου τεύχος Νο 291. Βλέπε και σελίδα 65 του τεύχους Νοεμβρίου που κυκλοφορεί στα περίπτερα..

PreviousNext