Εξ αποστάσεως έλεγχοι ταχογράφων

Φωτό: Polizei Gottingen