εξαγωγές ζώντων ζώων

Οδηγίες για προϊόντα ζωικής προέλευσης μετά το BREXIT

Η Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει ότι όλες οι αναλυτικές πληροφορίες για τις εισαγωγές και εξαγωγές

Φίλτρα