εξετάσεις ΠΠΕ

Εξετάσεις ΠΕΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

Από την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις ∆΄ περιόδου (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021) για την απόκτηση Πιστοποιητικού

Φίλτρα