Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Παραβάσεων

Πότε ξεκινά το διεθνές Point System για παραβάσεις οδικών μεταφορών

Με περίοδο χάριτος ενός μήνα ξεκίνησε από την Ολλανδία το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Παραβάσεων (ERRU), γνωστό ως Point System με σκοπό

Φίλτρα