ΦΔΧ παλαιότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Μόνο σε Euro 6-D φορτηγά η αρχική άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ

24/03/2023 - 11:56

Τέλος για χορηγήσεις νέων αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ παλαιότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας βάζει νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου του