Τροχοί & TIR

Μόνο σε Euro 6-D φορτηγά η αρχική άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ

Τέλος για χορηγήσεις νέων αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ παλαιότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας βάζει νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Μέτρα
Παρασκευή 24/03/2023 - 11:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Τέλος για χορηγήσεις νέων αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ παλαιότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας βάζει νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών…» κ.λπ. που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει ότι μετά τις 30 του Σεπτέμβρη του 2023 θα χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ μόνο σε φορτηγά Euro 6-D, δηλαδή της τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Ειδικότερα ορίζονται τα παρακάτω:

Άρθρο 85

Πρότυπα εκπομπών ρύπων φορτηγών ΔΧ - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 3887/2010

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. του άρθρου 5 (αρχική χορήγηση Φ.Δ.Χ.) χορηγούνται για φορτηγά που πληρούν τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων EURO V και μεταγενέστερων προτύπων. Από την 30η.9.2023 και μετά, οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. του άρθρου 5 χορηγούνται για φορτηγά που πληρούν ανάλογα τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων EURO VI-D για βαρέα οχήματα ή τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων ελαφρών οχημάτων που εφαρμόζονται από 1ης.9.2019 και μετά για την πρώτη ταξινόμηση καινούριων φορτηγών, και μεταγενέστερων προτύπων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να oρίζεται νεότερο ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών ρύπων (EURO) που πρέπει να πληρούν τα φορτηγά στα οποία χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. του άρθρου 5. 

Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι το άρθρο 5 του Ν. 3887/2010 προέβλεπε χορήγηση αδειών ΦΔΧ σε φορτηγά αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 4 και Euro 5.

Εξακολουθεί, επίσης, να ισχύει η διάταξη σύμφωνα με την οποία «δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των φορτηγών με άλλα φορτηγά οποιουδήποτε μικτού βάρους», ενώ επιτρέπεται η διάσπαση συρμού ή αρθρωτού οχήματος και η προσάρτηση απεριόριστου αριθμού ανεξάρτητων ρυμουλκουμένων, χωρίς καταβολή επιπλέον εισφοράς».

PreviousNext