φορτηγά Ι.Χ.

Με βεβαίωση καταλληλότητας όλα τα φορτηγά μεταφοράς τροφίμων και ποτών, ακόμη και των ιδιωτών-διανομέων

Μόνο με βεβαίωση καταλληλότητας θα χορηγείται άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. επιχείρησης. Αυτά ισχύουν και για φορτηγά Ι.Χ. ιδιωτών που πραγματοποιούν

Φίλτρα