φορτηγό - ψυγείο

Από τη θάλασσα στην Ιχθυόσκαλα

01/10/2015 - 00:00

Το επάγγελμα του ψαρά είναι αρκετά ιδιόμορφο με πολλές δυσκολίες, σε όλο το φάσμα της διαδικασίας. Η δουλειά εξαρτάται άμεσα από τις καιρικές