ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

Νέα παράταση για το εμπορευματικό Θεσσαλονίκης

Μετατέθηκε και πάλι η ημερομηνία της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της Α’ φάσης του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης

Φίλτρα