Γενική Διεύθυνση Τελωνείων. Τελωνεία

Ενίσχυση Τελωνείων με υπερωρίες υπαλλήλων

Για τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση του κοινού και την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών, αποφασίστηκε η κάλυψη δαπανών για υπερωριακή και νυχτερινή