Ενίσχυση Τελωνείων με υπερωρίες υπαλλήλων

Παρ, 30/10/2020 - 10:27

Για τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση του κοινού και την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών, αποφασίστηκε η κάλυψη δαπανών για υπερωριακή και νυχτερινή απασχόληση των απασχολουμένων στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και στις υπηρεσίες Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).

Ειδικότερα, η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπει την κάλυψη δαπάνης για απογευματινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και απασχόληση πέραν του πενθημέρου για το προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για την περίοδο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Στην υπερωριακή απογευματινή εργασία θα απασχοληθούν 2.088 υπάλληλοι και στη νυχτερινή υπερωριακή εργασία θα απασχοληθούν 1.183 υπάλληλοι. Το σύνολο της υπερωριακής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 332.987 ευρώ.