Γερμανική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων

Έλλειψη χάλυβα και άλλων πρώτων υλών μπλοκάρουν την παραγωγή οχημάτων. Ευθύνες και στη Μεταφορά για καθυστερήσεις

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Γερμανική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (DIHK) κατά το διάστημα 22 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου

Φίλτρα