Γιώργος Πιτσιλής

Χρόνος παραμονής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης

29/06/2021 - 11:08

Ανακαθορίστηκε ο χρόνος παραμονής των εγχώριων εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, προτού λάβουν οποιονδήποτε προορισμό, σύμφωνα με

Μόνο με επιταγές ή κάρτα οι πληρωμές οφειλών στις ΔΟΥ

05/01/2021 - 09:50

«Οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες, κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν να εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.

Η βεβαίωση ICISnet τελωνείων

11/11/2020 - 10:38

Στο πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα