χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ

Μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ για τη μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων παρέχει το υπ. Μεταφορών με εγκύκλιό του, αναφέροντας

Φίλτρα