χώρος στάθμευσης φορτηγών

Απλή και εύκολη η έναρξη λειτουργίας χώρων στάθμευσης φορτηγών και λεωφορείων

Απλουστεύονται οι διαδικασίες για την αδειοδότηση χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων (με εξαίρεση τους σταθμούς του ΚΤΕΛ),

Φίλτρα