χρώματα οχημάτων

Πότε δεν πληρώνετε την κλήση παράβασης - Τι ακριβώς ισχύει με τα χρώματα

Οι πράξεις βεβαίωσης της παράβασης (κλήσεις) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) αποτελούν διαπιστωτικές πράξεις των εντεταλμένων οργάνων της

Φίλτρα