ιδιοκτήτες ΚΤΕΛ

Εκταμίευση 2 εκ. ευρώ για αντικαταστάσεις λεωφορείων ΚΤΕΛ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δόθηκαν νέες εντολές πληρωμής συνολικού ύψους 2.073.084 ευρώ για την αντικατάσταση λεωφορείων ΚΤΕΛ σε δικαιούχους ιδιοκτήτες ΚΤΕΛ διαφόρων περιοχών

Φίλτρα