Δόθηκαν νέες εντολές πληρωμής συνολικού ύψους 2.073.084 ευρώ για την αντικατάσταση λεωφορείων ΚΤΕΛ σε δικαιούχους ιδιοκτήτες ΚΤΕΛ διαφόρων περιοχών της χώρας στο πλαίσιο του νόμου 2963/2001 «για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αντικατάσταση λεωφορείων συγκοινωνιακών φορέων».

Το παραπάνω ποσό κατανέμεται σε 43 δικαιούχους, οι αιτήσεις των οποίων εγκρίθηκαν. Η μέση τιμή της παραπάνω επιδότησης ανέρχεται στα 48.000 ευρώ, ποικίλει, όμως, ανάλογα με το νέο λεωφορείο του κάθε ιδιοκτήτη που αντικαθιστά το παλαιό.

Δείτε τις λίστες πληρωτέων παραστατικού με αριθμό 50549, με αρ. 45188 και με αρ. 47475.