ιδιωτικά πρατήρια

Ιδιωτικά πρατήρια για οχήματα και ΜΕ

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση (ΦΕΚ 1515/Β/20) οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων. Προορίζονται αποκλειστικά και

Φίλτρα