ηλεκτρικό ντάμπερ

Ηλεκτρικό ντάμπερ 240 τόνων

Τη συμφωνία για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή και την ενσωμάτωση ενός συστήματος μπαταριών για την τροφοδοσία ενός ηλεκτρικού φορτηγού

Ηλεκτρικό ντάμπερ 240 τόνων

Τη συμφωνία για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή και την ενσωμάτωση ενός συστήματος μπαταριών για την τροφοδοσία ενός ηλεκτρικού φορτηγού

Retrofit ηλεκτρικό ντάμπερ υδρογόνου

Το μεγαλύτερο υδρογονοκίνητο φορτηγό ορυχείων, θέλει να εντάξει στον στόλο της η εταιρεία εξόρυξης, Anglo American. Για αυτό το λόγο, ζήτησε τη

Φίλτρα