καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου

BOSCH: Φόρτιση χωρίς μονάδα ελέγχου