Κατάρ

Η ΑΚΤΩΡ στο χρυσοφόρο μετρό του Κατάρ

Άνοιξε πρόσφατα τις πύλες της στο κοινό, η Χρυσή Γραμμή του Μετρό της Ντόχα του Κατάρ, όπου οι οροφές των σταθμών είναι σχεδιασμένες με θολωτούς

Φίλτρα