καυσιμάδικα

Ελεύθερες oι Μισθώσεις Φορτηγών και Καυσιμάδικων Βυτίων

Ελεύθερες oι Μισθώσεις Φορτηγών και Καυσιμάδικων Βυτίων

01/12/2012 - 18:49

Διευρυμένο μεταφορικό έργο για τα ΦΙΧ Περιθωριοποίηση των Φορτηγών Δημοσίας Σημαντικές αλλαγές στα έγγραφα Μεταφοράς Πλήθος ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα

Ελεύθερη η μετατροπή σε καυσιμάδικα βυτιοφόρα

01/08/2012 - 00:00

Με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κρίθηκε ότι η απόφαση Υπουργού Συγκοινωνιών που απαγόρευε τη μετατροπή ΦΔΧ άλλων κατηγοριών σε