Ελεύθερες oι Μισθώσεις Φορτηγών και Καυσιμάδικων Βυτίων

Σάβ, 01/12/2012 - 18:49
Ελεύθερες oι Μισθώσεις Φορτηγών και Καυσιμάδικων Βυτίων

Διευρυμένο μεταφορικό έργο για τα ΦΙΧ

Περιθωριοποίηση των Φορτηγών Δημοσίας

Σημαντικές αλλαγές στα έγγραφα Μεταφοράς

Πλήθος ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσεως (ΦΙΧ) φέρνει το περιβόητο και πολύπαθο πολυνομοσχέδιο που πάντως έγινε νόμος του κράτους. Αντίθετα, τα φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως οδηγούνται σε παραπέρα συρρίκνωση του μεταφορικού τους έργου. Αυτή η ανατροπή των δεδομένων προκύπτει κυρίως από τις διατάξεις περί μισθώσεων φορτηγών και το δικαίωμα που παρέχεται στα ΦΙΧ να μισθώνονται από μη μεταφορικές επιχειρήσεις, να μεταφέρουν ταυτόχρονα ευπαθή και μη ευπαθή προϊόντα, καθώς και από μια σειρά φορολογικών ρυθμίσεων με τις οποίες απλοποιούνται και γενικεύονται τα δελτία αποστολής για τα ΦΙΧ, αλλά, αντίθετα, περιπλέκονται οι φορτωτικές για τα ΦΔΧ.

Αν και όλες οι περί μισθώσεων διατάξεις επεβλήθησαν από την υποχρέωση της χώρας μας να προσαρμοστεί στην Κοινοτική οδηγία 2006/1 του Ευρωκοινοβουλίου «για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις εμπορευματικές μεταφορές», είναι φανερό, ότι οι νομοθέτες στη χώρα μας φρόντισαν ταυτόχρονα να ικανοποιήσουν το σύνολο των αιτημάτων των εμπορο-βιομηχανικών και πετρελαικών επιχειρήσεων, όπως αυτά είχαν επιτακτικά τεθεί στους κυβερνώντες και τα οποία άλλωστε συμπίπτουν με τις μνημονιακές διατάξεις.

Αντίθετα, έχουν αγνοηθεί παντελώς τα αιτήματα του Κλάδου των μεταφορέων, είτε γιατί αυτά δεν συνάδουν με το πνεύμα των τροϊκανών, είτε γιατί είναι πλέον αδύναμη έως ανύπαρκτη η επιρροή των συνδικαλιστών των ΦΔΧ στα κυβερνητικά δρώμενα.

Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Δεκεμβρίου που κυκλοφορεί γίνεται αναλυτική καταγραφή των διατάξεων που αφορούν στις Μισθώσεις τόσο των ΦΙΧ όσο και των ΦΔΧ αυτοκινήτων καθώς και των Ελαφρών Επαγγελματικών μέχρι 3,5 τόνους από εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ακόμα και από εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ρυθμίσεις για τις Μισθώσεις των Βυτιοφόρων φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης το μεταφορικό έργο των οποίων διευρύνεται και απαλλάσσεται των περιορισμών που ίσχυαν μέχρι πρότινος. Έτσι, τα ΦΙΧ Βυτία μπορούν να «αλληλομισθώνονται» τυπικά και ουσιαστικά να πραγματοποιούν μεταφορές για λογαριασμό τρίτων υποκαθιστώντας το έργο των ΦΔΧ, τα οποία ΦΔΧ εκτοπίζονται ή διατηρούνται για μεταφορές μη συμφέρουσες για το κόστος των ΦΙΧ των εταιρειών, γι’ αυτό και κάναμε λόγο για περιθωριοποίηση του μεταφορικού τους έργου.

Επιπλέον, τα Ανεξάρτητα Πρατήρια θα μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως χωρητικότητας, ενώ επίσης, για τα ανεξάρτητα πρατήρια καταργείται και η προϋπόθεση να διαθέτουν ιδιόκτητο βυτιοφόρο, προκειμένου να μπορούν να μισθώνουν ΔΧ βυτιοφόρα.

Επίσης, τα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως τονάζ, με το εμπορικό σήμα του μεταφορέα ή του ανεξάρτητου πρατηρίου, αποκτούν πρόσβαση στα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας για μεταφορά καυσίμων, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Παράλληλα, αίρονται οι περιορισμοί στο πλήθος και το τονάζ των βυτιοφόρων που επιτρέπεται να διαθέτουν τα πρατήρια με σήμα εταιρειών. Θα μπορούν επίσης, όπως και τα ανεξάρτητα πρατήρια, να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα για να εφοδιάζονται με καύσιμα από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Ξεχωριστό, ωστόσο είναι το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τους όρους για την κυκλοφορία και τη διενέργεια μεταφορών με Βυτιοφόρα ΦΙΧ καυσιμάδικων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες εμπόρων λιανικής καυσίμων.

Γενικά, η μεγάλη αλλαγή στο νέο Νόμο για τις Μισθώσεις Φορτηγών έχει να κάνει με το δικαίωμα που παρέχει στις Μη Μεταφορικές Επιχειρήσεις (ας τις ονομάσουμε εμπορικές) να μισθώνουν φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης από άλλες μη μεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, χωρίς περιορισμό στο μικτό βάρος του οχήματος.

Στο ίδιο αναλυτικό ρεπορτάζ του περιοδικού αναφέρεται το νέο καθεστώς που ισχύει για τις μισθώσεις των ελαφρών επαγγελματικών μέχρι 3,5 τόνους και το οποίο παρέχει το δικαίωμα τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα να ενοικιάζονται από εμπορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες (μη μεταφορείς).