καυστήρες αέρος | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

καυστήρες αέρος

Στις ώρες ανάπαυσης, το A/C οροφής μπορεί να δουλεύει μόνο του, χωρίς τη λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί.

Air Condition Οροφής και καυστήρες αέρος για φορτηγά

Τα air condition (A/C) οροφής έχουν εφαρμογή στα περισσότερα οχήματα, κυρίως καμπίνες φορτηγών, minibus, ειδικά οχήματα, μηχανήματα έργων, καθώς και αγροτικά.