Κέντρα Αστικής Διανομής

City Logistics:Προϋποθέσεις για επιτυχημένα Κέντρα Αστικής Διανομής

Η εξέλιξη των City Logistics όπως ήταν φυσικό , ακολούθησε, τις δυο τελευταίες δεκαετίες, τη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού των αστικών κέντρων και την

Φίλτρα