Κεντρική Αγορά Αθηνών

Νέες ψυκτικές εγκαταστάσεις στην Κεντρική Αγορά Αθηνών

11/05/2021 - 15:43

Τις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΑ (Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας) επισκέφθηκε η Διοίκηση της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (γνωστή

Η λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης κατά το Πάσχα

23/04/2021 - 14:57

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το ωράριο λειτουργίας τις μέρες του Πάσχα 2021, το οποίο έχει ως εξής: Το αντίστοιχο ωράριο της Κεντρικής