Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Οδήγησης

Εξετάσεις για επαναχορήγηση διπλώματος που αφαιρέθηκε

06/09/2023 - 09:48

Από 01-08-2023 δίνεται πλέον η δυνατότητα σε όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών να εκδίδουν Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.)