Τροχοί & TIR

Εξετάσεις για επαναχορήγηση διπλώματος που αφαιρέθηκε

Από 01-08-2023 δίνεται πλέον η δυνατότητα σε όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών να εκδίδουν Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ηλεκτρονικά μέσω του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος
Τετάρτη 06/09/2023 - 09:48
Κοινοποίηση στα Social Media

Από 01-08-2023 δίνεται πλέον η δυνατότητα σε όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών να εκδίδουν Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ηλεκτρονικά μέσω του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Οδήγησης (DLAO) σε περίπτωση επανεξέτασης για επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που αφαιρέθηκε λόγω βαθμών ποινής που καταγράφηκαν στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών & Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.) ή λόγω υποτροπής ή Σ.Ε.Σ.Ο. ή υποτροπής βάσει του ν. 4530/2018 (Α΄59) ή παραπομπής του/της οδηγού για επανεξέταση προσόντων και συμπεριφοράς ή/και θεωρητικών γνώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση Σ.Ε.Σ.Ο. ο/η ενδιαφερόμενος/η οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 50% του ελάχιστου αριθμού των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης από την ύλη του εγχειριδίου «Ερωτηματολόγιο 1». Επίσης, θα πρέπει να υποβληθεί σε θεωρητική εξέταση στο προαναφερθέν ερωτηματολόγιο και εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική). Η πρακτική εξέταση γίνεται στη μεγαλύτερη κατεχόμενη κατηγορία, αλλιώς δηλώνει ότι δεν επιθυμεί κάποια/ες κατηγορία/ες η/οι οποία/ες ανακαλούνται από την άδεια οδήγησης. Εάν, σε μεταγενέστερο χρόνο την/τις επιθυμεί υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις (θεωρητική και πρακτική).

Σε περίπτωση υποτροπής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 29 του ν. 4530/2018 (Α΄59), ο/η ενδιαφερόμενος/η οδηγός θα πρέπει να υποβληθεί σε θεωρητική εξέταση στο «Ερωτηματολόγιο 1» και εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική). Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ισχύει στο Σ.Ε.Σ.Ο.

Και, τέλος, σε περίπτωση επανεξέτασης λόγω παραπομπής (μπορεί η Άδεια Οδήγησης να δεσμευθεί με τον κωδικό Κ όπως στην περίπτωση της υποτροπής), και ο/η παραπεμπόμενος/η οδηγός θα πρέπει να υποβληθεί σε θεωρητική εξέταση στο «Ερωτηματολόγιο 1» και εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική) χωρίς οικονομική επιβάρυνση με χαρτόσημα ή άλλες παροχές υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

PreviousNext