Κίνηση οχημάτων κλειστού χώρου

Κίνηση οχημάτων κλειστού χώρου

Τη διαδικασία με την οποία ένα όχημα κλειστού χώρου (μεταλλείων, λατομείων κ.λπ.) μπορεί να κινηθεί εκτός του κλειστού χώρου για τις ανάγκες

Φίλτρα