κόμιστρο μετακίνησης | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

κόμιστρο μετακίνησης

Ποιοι απαλλάσσονται και ποιοι πληρώνουν μισό εισιτήριο

Οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου είναι Άτομα με Αναπηρία (ΑμΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την