κυκλοφορία αυτοκινήτων περιφέρειες

Μεταβίβαση αρμοδιότητας αγοράς αυτοκινήτων στις Περιφέρειες

Αρμοδιότητες υπουργών που -μεταξύ άλλων- αφορούν στην αγορά αυτοκινήτων μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 57 στο Σχέδιο