Τροχοί & TIR

Μεταβίβαση αρμοδιότητας αγοράς αυτοκινήτων στις Περιφέρειες

Αρμοδιότητες υπουργών που -μεταξύ άλλων- αφορούν στην αγορά αυτοκινήτων μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 57 στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Δημοτική Αστυνομία,
Δευτέρα 05/12/2022 - 13:28
Κοινοποίηση στα Social Media

Αρμοδιότητες υπουργών που -μεταξύ άλλων- αφορούν στην αγορά αυτοκινήτων μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 57 στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών… και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Ειδικότερα, οι παρακάτω αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες:

…10) Η έγκριση αγοράς αυτοκινήτων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, εκτός ασθενοφόρων οχημάτων και κινητών μονάδων των νοσοκομείων και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για την προμή8εια των οποίων απαιτείται έγκριση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

11) Η έκδοση απόφασης για τη θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων που προμηθεύονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

12) Η έκδοση απόφασης για τη θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων που προμηθεύονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού από τον οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

13) Η παύση κυκλοφορίας οχημάτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, καθώς και δήμων και κοινοτήτων, προκειμένου για τα οχήματα που οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν προμηθευθεί από τον οργανισμό διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

14) Η έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

PreviousNext