Κύκλωμα Ψύξης Φορτηγών

Τεχνικό Θέμα: Κύκλωμα ψύξης φορτηγών (Α' Μέρος)

01/05/2017 - 00:00

Η ψύξη του κινητήρα αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστήματα του οχήματος καθώς, χωρίς την απαραίτητη απαγωγή θερμότητας είναι αδύνατη η ορθή