λιμένας Βόλου

Οι γεφυροπλάστιγγες του ΟΛΒ και η λειτουργία τους

24/01/2020 - 08:00

Συνοπτικό διαγωνισμό προκήρυξε η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.), για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας

Επενδύσεις στον λιμένα Βόλου

03/10/2019 - 11:00

Εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, η ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α./Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, δύο σημαντικών επενδύσεων στον