Συνοπτικό διαγωνισμό προκήρυξε η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.), για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας γεφυροπλάστιγγων.

Η σύμβαση θα αφορά το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 (ή την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας) μέχρι 31-12-2020 με δικαίωμα παράτασης από την ΟΛΒ ΑΕ για ακόμη ένα (1) έτος. Η μέγιστη ετήσια δαπάνη ορίστηκε στο ποσό των 29.000€ πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται, πως ο ανάδοχος θα αναλάβει τη λειτουργία των γεφυροπλάστιγγων της ΟΛΒ ΑΕ, οι οποίες βρίσκονται στον Εμπορικό Λιμένα και στον προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου (Πευκάκια). Επιπλέον, είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες στην γεφυροπλάστιγγα του Εμπορικού Λιμένα με φυσική παρουσία σε καθημερινή βάση όλες τις εργάσιμες ημέρες (πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών), Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 06:00-14:00 ή 14:00-21:00 (κατ’ επιλογή της ΟΛΒ) τους θερινούς μήνες και 07:00-14:00 ή 14:00-21:00 (κατ’ επιλογή της ΟΛΒ) τους χειμερινούς μήνες.