λιπαντήρια οχημάτων

Νέες ημερομηνίες για το μητρώο σταθμών οχημάτων, συνεργείων κ.α.

Νέες ημερομηνίες ισχύουν για την υποχρέωση των εκμεταλλευτών σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων να αποστείλουν τα στοιχεία που απαιτούνται

Φίλτρα