Νέες ημερομηνίες ισχύουν για την υποχρέωση των εκμεταλλευτών σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων να αποστείλουν τα στοιχεία που απαιτούνται για το ψηφιακό μητρώο αυτών των επιχειρήσεων.

Έτσι, αποστέλλουν τα στοιχεία έξι μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος και όχι οκτώ μήνες από τη δημοσίευση της προηγούμενης απόφασης (9-12-20) που έληγε τον Αύγουστο.

Επομένως, οι εκμεταλλευτές των παραπάνω επιχειρήσεων έχουν προθεσμία έξι μηνών για την αποστολή των στοιχείων τους μετά την παραλαβή του πληροφοριακού συστήματος.

Επίσης, με την τελευταία απόφαση ορίζεται ότι:

«Οι «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων» υποχρεούνται, μετά από αποστολή των στοιχείων από τους εκμεταλλευτές των λειτουργούντων:

α. συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών,

β. σταθμών οχημάτων,

γ. πλυντηρίων οχημάτων,

δ. λιπαντηρίων οχημάτων και

ε. λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (τους σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων), να ολοκληρώσουν την καταχώρηση όλων των στοιχείων των Πινάκων για όλες τις εγκαταστάσεις εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος».