λήξη ΠΕΙ

Ποια κράτη δεν δέχονται ληγμένα διπλώματα και ΠΕΙ

Όπως είναι γνωστό, τα περισσότερα κράτη της ΕΕ έχουν αποδεχτεί παρατάσεις στην ισχύ των διπλωμάτων που έχουν λήξει, καθώς και των ΠΕΙ που έχουν λήξει

Φίλτρα