Όπως είναι γνωστό, τα περισσότερα κράτη της ΕΕ έχουν αποδεχτεί παρατάσεις στην ισχύ των διπλωμάτων που έχουν λήξει, καθώς και των ΠΕΙ που έχουν λήξει.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των αδειών οδήγησης, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 για έξι μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη , για οδήγηση στο έδαφος της ΕΕ.

Επίσης, παρατείνεται για 10 μήνες η προθεσμία για την ολοκλήρωση από κατόχους ΠΕΙ του προβλεπόμενου προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, το οποίο όφειλαν να ολοκληρώσουν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021. Ακόμα, η ισχύς του ΠΕΙ των κατόχων αυτών, για οδήγηση στο έδαφος της ΕΕ παρατείνεται για έξι μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Δεν δέχονται τις παρατάσεις

Τα κράτη που ακολουθούν επέλεξαν να μην εφαρμόσουν τους κανονισμούς για τις παραπάνω παρατάσεις είτε για τα διπλώματα, είτε για τα ΠΕΙ, είτε και για τα δύο, οπότε εντός των κρατών αυτών απαγορεύεται να κυκλοφορήσει οδηγός με ληγμένο δίπλωμα ή ΠΕΙ, ως εξής:

Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία: Δεν δέχονται ούτε ληγμένα διπλώματα ούτε ΠΕΙ ληγμένα.

Ισπανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Φινλανδία: Δεν δέχονται ληγμένα διπλώματα.

Κύπρος: Δεν δέχεται ληγμένα διπλώματα και ΠΕΙ μετά την παράταση των 6 μηνών ή μέχρι την 1η Ιουλίου 2021.

Κροατία: Δεν δέχεται τα ληγμένα διπλώματα.

Εννοείται πως όλα τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, και η Ελλάδα φυσικά, δεν δέχονται οδηγούς των παραπάνω χωρών, αν δεν έχουν σε ισχύ δίπλωμα ή ΠΕΙ κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ελέγχου επιβάλλονται σε βάρος τους οι προβλεπόμενες κυρώσεις.