ΜΑΝ eTGM

Ταχύτερες κατά 15-30% οι νυχτερινές αστικές διανομές