Μάρτιος 2012

Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Μαρτίου

Ο διευθυντής πωλήσεων της ΜΑΝ Ελλάς, κ. Δρούκαλης, μας εξηγεί πώς το πρόγραμμα Efficiency μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των εξόδων ενός φορτηγού και