Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Μαρτίου

Τρί, 13/03/2012 - 15:44

Ο διευθυντής πωλήσεων της ΜΑΝ Ελλάς, κ. Δρούκαλης, μας εξηγεί πώς το πρόγραμμα Efficiency μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των εξόδων ενός φορτηγού και την ίδια στιγμή να αυξήσει την ασφάλεια του οδηγού καθώς και τη μεταπωλική αξία του οχήματος.