μειωμένο εισιτήριο ΟΑΣΘ

Στα 23 εκ. η αποζημίωση ΟΑΣΘ για δικαιούχους δωρεάν ή μειωμένου εισιτηρίου

29/11/2022 - 09:45

Στο πλαίσιο της οικονομικής συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΑΣΘ προσδιορίστηκε η αποζημίωση για την παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης